Om oss

Norges som republikk er landets største politisk uavhengige republikk-bevegelse.

Vi har kun èn felles sak; Å erstatte monarkiet med en moderne styringsform.

Vi er en tverrpolitisk enhet som har tilhengere fra alle de dominerende politiske partiene.

Vi er opptatt av ansvarlighet i debatten.

Våre medlemmer og støttespillere legger vekt på forskjellige ting når de slutter seg til oss. Hva som er viktigst for deg får være din sak, så lenge du er sammen med oss mot monarkiet, og så lenge vi kan redigere foreningens offisielle standpunkt.

Foreningens forløper og fusjonspartner, Foreningen For republikk i Norge, har vært etablert siden 2000.

Vi mottar ikke offentlig støtte.

Bli medlem!

Vi arbeider for å endre Norges statsform fra monarki til republikk. Ved å melde deg inn støtter du arbeidet vårt og får tilbud om interessante aktiviteter og nyheter.

Norge som republikk - VIPPS: 770185

AERM

Info

Om oss

Bli medlem

Bli medlem

Social