Norge som republikk

Vi jobber for å avskaffe monarkiet og erstatte det med en parlamentarisk republikk

Hva vi gjør

Vi jobber bredt og upolitisk for å opplyse nordmenn om hva styreformen monarkiet innebærer og hvorfor Norge bør innføre republikk. Dette gjør vi ved å delta aktivt i sosiale medier og tradisjonelle medier. Vi har kontakt med politikere på Stortinget for å påvirke en saklig politisk debatt. Vi har også jevnlige medlemsmøter og arrangerer fredelige markeringer. Og er alltid glade for innspill til flere måter å jobbe på.

Laster

Hvem vi er

Vi er en demokratisk organisasjon, styrt av frivillige og er ikke tilknyttet politiske partier.

Monarkiet er ikke bare en anakronisme som Norge burde avskaffe for landets egen skyld. Det er et gyllent fengsel for en hel familie. Ved at de mottar apanasje er de gisler av oss alle.

Anne Holt