Valg 2021

VALG 2021 

Dette mener partiene om republikk

Norske Partier og republikk

Historisk

Før Stortingsvalg 2017

29.1.19 stemte disse representantene for republikk i Stortinget

Partiprogrammer Stortingsvalg 2021

Republikanere som står på gjenvalg 2021

Det Liberale Folkepartiet

Republikansk

Det Liberale Folkepartiet ønsker at statens styreform skal være republikk.

Ikke representert

DLF ønsker at statens styreform skal være republikk.

Det Norske Arbeiderparti

Fra 1912 prinsipprogrammet: ". Alle myndigheter,
lovgivende, dømmende og utøvende, vælges av folket. " Tilsvarende formulering stod i en del programmer deretter. Etterhvert bom tyst. I 2012 brøt 4 Ap-representanter med ikke-linja og stemte for SVs republikkforslag.

AP vil beholde monarkiet som styreform i Norge. Mange Ap'ere støtter republikk, men Jette Christensen har vært den tydeligste.

Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg, Martin Henriksen, Kristian Torve, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø, Julia Wong, Åsmund Aukrust, Anette Trettebergstuen, Eirik Sivertsen, Åsunn Lyngedal, Tuva Moflag, Lise Christoffersen, Ruth Grung = 14/49 = 29%

Ikke nevnt i programmet 2021

Torstein Tvedt Solberg, Kristian Torve, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø, Åsmund Aukrust, Anette Trettebergstuen, Tuva Moflag, Lise Christoffersen, = 8

Fremskrittspartiet

Alltid vært monarkistisk

Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode. er motstander av at makt og posisjoner skal gå i arv og vil ha folkeavstemning om Norge skal være monarki eller republikk..
Nestlederen Per Sandberg er partiets mest kjente republikaner, mens ungdomspartiet har vært tydelig i for republikk.

Sivert Bjørnstad = 1/27 = 4%

Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlede symbol og statsoverhode.

Sivert Bjørnstad = 1

Høyre

Alltid vært monarkistisk

Høyre vil beholde monarkiet som styreform i Norge.
Næringsminister Monica Mæland er en tydelig republikk-tilhenger.

Camilla Strandskog, Heidi Nordby Lunde = 2/45 = 4%

Ikke nevnt i programmet 2021

Heidi Nordby Lunde = 1

Kristelig Folkeparti

Alltid vært monarkistisk

Ikke behandlet i programmet, men KRF har alltid stemt i favør monarkiet. Ingen har stått åpent fram som republikaner i KrF

Ingen stemte for republikk

Kristelig Folkeparti vil: Hegne om det konstitusjonelle monarkiet, som tjener Norge godt.

Liberalistene

?

Går inn for å avskaffe både monarkiet og parlamentarismen, og i stedet innføre republikk i Norge.

Ikke representert

Ikke nevnt i programmet 2021

Miljøpartiet De Grønne

Antatt republikansk

Ikke behandlet i programmet.
Representanten Sondre Båtstrand uttaler «Nei, det er grunnleggende galt å la slike posisjoner gå i arv. Monarkiet er utdatert, selv om den norske kongefamilien virker hyggelig nok. Jeg ser frem til avviklingen av monarkiet!»

Une Bastholm = 1/1 = 100%

Ikke nevnt i programmet 2021

Une Bastholm = 1

Rødt

Alltid vært republikansk

Rødt mener at kongedømmet er en forhistorisk overlevning og er blant annet derfor for å avskaffe kongedømmet og innføre republikk.

Bjørnar Moxnes = 1/1 = 100%

Rødt vil: Avvikle monarkiet og innføre republikk

Bjørnar Moxnes = 1

Senterpartiet

Alltid vært monarkistisk

Sp vil beholde monarkiet som styreform i Norge.
Lars Peder Brekk er en tydelig republikaner.

Ingen stemte for republikk

Ikke nevnt i programmet 2021

Sosialistisk Venstreparti

Alltid vært republikansk

Monarkiet er en foreldet statsform. I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv.
SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge.
En norsk republikk bør bygge på den styringsformen vi har i dag, og trenger ikke medføre noen ny presidentrolle.

Freddy Andre Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Olivia Corso Salles, Solfrid Lerbekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Sheida Sangatarash = 11/11 = 100%

"I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge." (Fra Prinsipprogrammet) "SV vil avskaffe monarkiet og innføre republikk. " (Fra Arbeidsprogrammet)

Freddy Andre Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen, Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash = 8

Venstre

Både tilhengere og motstandere av republikk historisk. I 2007 endres Prinsipprogrammet til at Venstre går inn for republikk.

Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemming. Unge Venstres syn: Ingen offentlig posisjon skal kunne gå i arv. Dagens monarki skal erstattes av en republikk, der Stortinget velger president.
Sveinung Rotevatn er blant partiets mest profilerte republikk-tilhengere.

Guri Melby, Carl-Erik Grimstad, Grunde Almeland, ​Jon Gunnes, Terje Breivik, Ketil Kjenseth = 6/8 = 75%

"I et liberalt demokrati skal ingen offentlige posisjoner gå i arv. Avvikling av monarkiet må forankres i folkeavstemning." (Fra prinsipprogrammet under "Den utøvende makt" I Storingsvalgsprogrammet er ikke saken nevnt.

Guri Melby, Carl-Erik Grimstad, Grunde Almeland, ​Jon Gunnes, = 4

Samlet= 36/169 = 21 % av samlet Storting


= 24/169 = 14% hvis alle disse republikanerne gjenvelges. Så får vi velge inn nye.

Ungdomspartiene


heller mot republikk:

Liberalistisk Ungdom

AUF

Republikansk

Frpu

Republikansk

Unge Høyre

Monarki

KrfU

Monarki

Liberalistene

Republikansk

Miljøpartiet De Grønne


Rød Ungdom

Republikansk

Senterpartiets Ungdom


Sosialistisk Venstreparti

Republikansk

Unge Venstre

Republikansk