Foreningen

Våre meninger:


Vi arbeider for vår demokratiske rett til å velge statsoverhode i Norge.


Et fullverdig demokrati velger sin statsleder.

Alle norske statsborgere og myndige skal kunne oppnå hvilket som helst offentlig verv - også vervet som statsleder

Vår statsleder skal være valgt i en prosess der du har vært involvert

Gjennom valg skal en statsleder som ikke gjør en god jobb kunne avsettes

Landet trenger en president for fremtiden, ikke en arv fra fortiden. Monarki er en foreldet styringsform

Norge er fullt ut i stand til å finne minst like gode statsledere som Finland og Island

Stillingen som statsoverhode er for viktig til å gå i arv.

Landet må representeres av den som gjennom sitt virke har vist seg best kvalifisert.

FNs Menneskerettigheter skal gjelde for alle i Norge.

Ingen i Norge skal være unntatt fra norsk lov og mulig straffeforfølgelse

Barn skal ikke vokse opp på utstilling, som kongelige

En enkelt familie skal ikke opphøyes til gudommelige

Fellesskapets penger skal ikke gå til kongelig luksusVåre verdier:


Vi har kun èn felles sak; Å erstatte monarkiet med en moderne styringsform

Vi er en tverrpolitisk enhet som har tilhengere fra alle de dominerende politiske partiene.

Vi antar at Norge vil være tjent med en forfatnings-modell som henter inspirasjon fra republikkene Island og Finland.

Vi er opptatt av ansvarlighet i debatten.

Våre medlemmer og støttespillere legger vekt på forskjellige ting når de slutter seg til oss. Hva som er viktigst for deg får være din sak, så lenge du er sammen med oss mot monarkiet og så lenge vi kan redigere foreningens offisielle standpunkt.


Vårt arbeid:


Foreningen Norge som republikk! møtes med jevne mellomrom i Oslo for å avholde styre- og arbeidsmøter.

Vi møter våre medlemmer til debatt blant annet i en Facebookgruppe for utveksling av dagsaktuelle meninger.


Vi har også en offisiell Facebookside

Vår twitterkonto er @republikkinorge


Foreningen holder møter og tilstelninger, står på stand, skriver medlemsbrev, driver nettsted/twitter/facebook, samarbeider med europeiske partnere, deltar i debatter, skriver kronikker, påvirker politikere , arbeider med lovverk, deler ut priser og holder orden i vårt regnskap. Vi mottar ikke offentlig støtte.


Foreningens forløper og fusjonspartner, Foreningen For republikk i Norge, har vært etablert siden 2000.

Gunnar L. Brevig

gunnar@republikk.no

Leder


Rådgivende ingeniør, bor i Oslo og politisk engasjert i Venstre. Telefon: 9599 6185 

Beate Bull

beate@republikk.no

Nestleder 1


Jon H. Leren

jon@republikk.no

Nestleder 2


Adm.direktør. Bosted: Stavanger.

Telefon: 9151 9225

Marit Jernberg Rosseland

marit@republikk.no

Styremedlem


Regnskapsfører

Alex Hansen

alex@republikk.no

Styremedlem


Professor ved NTNU

Bosted Trondheim

Telefon 924 11 965

Ivar Romundstad

Ivar@republikk.no

Styremedlem


Organisasjonssekretær i Fagforbundet

Bosted: Råde

Telefon: 906 25 460


Bård Kronen Krossnes

Varamedlem 

Telefon: 4762 3378


Den norske republikanse forening

- Norge som republikk -

Org.nr.982 759 145

Bankkonto 4930.11.53154

www.republikk.no

Facebook


Medlem av:

AERM - Alliance of European Republican Movements


Facebook

Web

Twitter

LinkedInggjpjpvsgfsgålæ,-

dgdfh