Foreningen

 

Den norske republikanske forening

- Norge som republikk -

Våre meninger:

 

Vi arbeider for vår demokratiske rett til å velge statsoverhode i Norge.

 

 • Et fullverdig demokrati velger sin statsleder.
 • Alle norske statsborgere og myndige skal kunne oppnå hvilket som helst offentlig verv - også vervet som statsleder
 • Vår statsleder skal være valgt i en prosess der du har vært involvert
 • Gjennom valg skal en statsleder som ikke gjør en god jobb kunne avsettes
 • Landet trenger en president for fremtiden, ikke en arv fra fortiden. Monarki er en foreldet styringsform
 • Norge er fullt ut i stand til å finne minst like gode statsledere som Finland og Island
 • Stillingen som statsoverhode er for viktig til å gå i arv.
 • Landet må representeres av den som gjennom sitt virke har vist seg best kvalifisert.
 • FNs Menneskerettigheter skal gjelde for alle i Norge.
 • Ingen i Norge skal være unntatt fra norsk lov og mulig straffeforfølgelse
 • Barn skal ikke vokse opp på utstilling, som kongelige
 • En enkelt familie skal ikke opphøyes til gudommelige
 • Fellesskapets penger skal ikke gå til kongelig luksus

 

 

Våre verdier:

 

 • Vi har kun èn felles sak; Å erstatte monarkiet med en moderne styringsform
 • Vi er en tverrpolitisk enhet som har tilhengere fra alle de dominerende politiske partiene.
 • Vi antar at Norge vil være tjent med en forfatnings-modell som henter inspirasjon fra republikkene Island og Finland.
 • Vi er opptatt av ansvarlighet i debatten.
 • Våre medlemmer og støttespillere legger vekt på forskjellige ting når de slutter seg til oss. Hva som er viktigst for deg får være din sak, så lenge du er sammen med oss mot monarkiet og så lenge vi kan redigere foreningens offisielle standpunkt.

 

Vårt arbeid:

 

Foreningen Norge som republikk! møtes med jevne mellomrom i Oslo for å avholde styre- og arbeidsmøter.

Vi møter våre medlemmer til debatt blant annet i en Facebookgruppe for utveksling av dagsaktuelle meninger.

 

Vi har også en offisiell Facebookside

Vår twitterkonto er @republikkinorge

 

Foreningen holder møter og tilstelninger, står på stand, skriver medlemsbrev, driver nettsted/twitter/facebook, samarbeider med europeiske partnere, deltar i debatter, skriver kronikker, påvirker politikere , arbeider med lovverk, deler ut priser og holder orden i vårt regnskap. Vi mottar ikke offentlig støtte.

 

Foreningens forløper og fusjonspartner, Foreningen For republikk i Norge, har vært etablert siden 2000.

Gunnar L. Brevig

gunnar@republikk.no

Leder

 

Rådgivende ingeniør, bor i Oslo og politisk engasjert i Venstre. Telefon: 9599 6185

Beate Bull

beate@republikk.no

Nestleder 1

 

Jon H. Leren

jon@republikk.no

Nestleder 2

 

Adm.direktør. Bosted: Stavanger.

Telefon: 9151 9225

Marit Jernberg Rosseland

marit@republikk.no

Styremedlem

 

Regnskapsfører

Alex Hansen

alex@republikk.no

Styremedlem

 

Professor ved NTNU

Bosted Trondheim

Telefon 924 11 965

Ivar Romundstad

Ivar@republikk.no

Styremedlem

 

Organisasjonssekretær i Fagforbundet

Bosted: Råde

Telefon: 906 25 460

 

Bård Kronen Krossnes

Varamedlem

Telefon: 4762 3378

 

Den norske republikanse forening

- Norge som republikk -

Org.nr.982 759 145

Bankkonto 4930.11.53154

www.republikk.no

Facebook

 

Medlem av:

AERM - Alliance of European Republican Movements

 

Facebook

Web

Twitter

LinkedIn

 

 

ggjpjpvsgfsgålæ,-

dgdfh