Index


Den norske republikanske forening

- Norge som republikk -

Vi arbeider for å innføre republikk i Norge

Stillingen som statsoverhode er for viktig til å gå i arv

 


Nov 2019: Det er for tiden ikke mulig å melde seg inn i foreningen.

 

Grunnlovsforslaget nedstemt - men vi blir flere republikanere

 

§ 3 skal lyde:  Den utøvende makt er hos regjeringen og presidenten.


 

Republikanere fortsetter å stille sitt vanlige forslag om endring av statsform. Det var oppmuntrende at såpass mange flere i år stemte for republikk.  Alle partier bortsett fra Krf og Senterpartiet (!) var representert på republikansk side. I referatet heter det:


Grunnlovsforslag om å endre statsform til republikk, jf. Innst. 128S, fremmet av Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heide Nordby Lunde. 

Forslaget ble med 36 stemmer for og 130 stemmer mot, ikke bifalt.
 Se her hvordan din representant stemte.


Og les forslaget her

Har du lyst til å bidra?


Synes du det er interessant å jobbe med politikk, verve medlemmer, kjøre kampanjer, debattere - eller kanskje legge strategier sammen med andre europeiske organisasjoner? Vi trenger bidragsytere.


Ta kontakt på post@republikk.no

Den Norske republikanske forening

- Norge som republikk -


Org.nr.982 759 145

Bankkonto 4930.11.53154

www.republikk.no - post@republikk.no

Twitter: @republikkinorge

Aftenbladet: Legg ned monarkiet

Enda en storavis som vil avvikle monarkiet i Lederartikkel " Norge trenger en statsrettslig evolusjon"

Link til VG's omtale

Rogalands Avis: Slipp Håkon Fri!


Nok en avis tar i sin  lederplass til orde for republikk.  Link

Dagbladet: Skjult kostnad


Avisen har gjennomført en grundig undersøkelse og kommet fram til at den reelle kostnaden med kongehuset er

minst 460 millioner. Link

Morgenbladet: Avskaff Monarkiet


Den kanskje mest respekterte opinionsdanneren av dem alle; Morgenbladet tar i sin leder klart stilling for republikk. Link

Dagens Næringsliv


De kongelige må gjerne seile sin egen sjø helt i fred. Men først må de seile ut av norsk statsform.


DN skriver i Leder

Topp-politikere står fram

Per Sandberg, Nestleder i FrP og Næringsminister Monica Mæland, H forteller om sin republikanske overbevisning til NRK og BT


Høyresidens ukjente kongehus-motstandere

DN's Tore Gjerstad kommenterer boken

Bergens Tidende: Ja til republikk


BT bekrefter sitt standpunkt fra 1905 og tar i leder til orde for å avvikle monarkiet, men i første omgang - en seriøs debatt.


BT skriver i Kronikker

KJETIL B. ALSTADHEIM gir ut bok om monarkiets ende:


Konge? I 2014?

Alstadheims egen kronikk i NRK


Morna, monarki

Altstadheim i DN


Det du må lese

Aschehoug's artikkel om boken. Kjøp den her


Monarkiets finalerunde

Frode Bjerkestrand's kommentar.